Wizytówki, karty firmowe

Zawsze w portfelu

Pod­sta­wowym zadaniem wiz­ytówki jest udostępnienie naszych danych kontaktowych naszym kontrahentom i klientom.

Sprawdź cennik wizytówek i kart firmowych

Zaufaj naszemu doświadczeniu, robimy to z powodzeniem od 1998 roku.

Wizytówka to niezbędny element w portfelu każdego przedsiębiorcy, managera czy osoby wykonującej wolny zawód. Praktycznie każde spotkanie biznesowe kończy się wymianą wizytówek. Nigdy nie wiadomo, kiedy Twoja wizytówka w czyimś portfelu lub wizytowniku sprawi, że dojdzie do interesujących kontaktów.

Wizytówka powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko jej właściciela, jego funkcję, nazwę i logo firmy oraz pod­sta­wowe dane kon­tak­towe (numer tele­fonu, e-mail i adres strony inter­ne­towej). Można rów­nież zde­cy­dować się na umieszcze­nie dodatkowych elementów graficznych. Naszym klientom poza wizytówkami oferujemy również karnety firmowe. Taki karnet, na którym klient znajdzie podstawowe dane kontaktowe i zakres świadczonych przez Ciebie usług powinien znajdować się na biurku lub ladzie pracownika pierwszego kontaktu. Zadbaj aby każdy klient, który odwiedzi Twoją firmę wyszedł z takim karnetem w portfelu. Ułatwi mu to kontakt z Twoją firmą, a jeśli na rewersie umieścisz np. kalendarz, na którym możesz wyeksponować istotne dla klienta daty np. dyżury apteki, to taki karnet będzie miał dla klienta dodatkowy walor praktyczny.